Taiteen hyvinvointivaikutukset esillä Miten voit Pohjola? -konferenssissa

Hyvinvoinnin välitystoimisto esittäytyi konferenssissa. Tapahtumatorilla käytiin kiinnostavia keskusteluita taiteen hyvinvointivaikutuksista.
Hyvinvoinnin välitystoimisto esittäytyi Miten voit Pohjola? -konferenssissa

Hyvinvoinnin välitystoimisto osallistui Turun Radisson Blu Palace Hotellissa 27. – 28.1.2016 järjestettyyn Miten voit Pohjola? -konferenssiin. Paikalle oli kutsuttu päättäjiä, tutkijoita sekä terveys- ja kulttuurialan toimijoita eri puolilta Pohjoismaita keskustelemaan hyvinvoinnista ja sen tulevaisuudesta. Taiteen hyvinvointivaikutukset sekä kysymykset kulttuurin saavutettavuudesta tulivat monissa puheenvuoroissa esiin.

Ögonblicksteaternin taiteellinen johtaja, ohjaaja ja näyttelijä Johanna Salander esitti kiinnostavan puheenvuoron osallistavasta taiteesta. Ögonblicksteatern tekee teatteria yhdessä erilaisten vähemmistöryhmien kanssa. Salander kertoi, että hän haluaa tuoda teatterilavalle monia eri todellisuuksia ja laajemman edustuksen ihmiselämän kirjosta. Tavoitteena on tehdä näkyväksi erilaisia tapoja elää ja kyseenalaistaa stereotypioita. Salander on työskennellyt esimerkiksi Normal-teatterihankkeessa, jossa näyttämötaidetta tehtiin helpommin saavutettavaksi liikuntarajoitteisille ihmisille.

Konkreettisesti osallistavasta taiteesta päästiin nauttimaan, kun tanssikummi Jennifer Joffs innoitti konferenssivieraita vapaamuotoiseen tanssiin ja liikkeeseen.

Hyvinvoinnin välitystoimisto esitteli toimintaansa konferenssin yhdeydessä järjestetyllä tapahtumatorilla, jonne kokoontui terveyden ja kulttuurin teemojen parissa työskenteleviä pohjoismaisia toimijoita. Esittelypisteellä kävi kahden päivän aikana kova kuhina, kun hanketta tuotiin tutuksi kotimaisille ja ulkomaisille tekijöille, luotiin uusia yhteyksiä ja vaihdettiin kuulumisia vanhojen tuttujen kanssa. Samalla käytiin kiinnostavia keskusteluita taiteen soveltavasta käytöstä aina käytännön toteutuksista rakenteellisen tason ongelmakohtiin asti.

On ilahduttavaa todeta, että kulttuurin terveysvaikutukset, taiteen soveltava käyttö ja saavutettavuusasiat ovat vahvasti esillä hyvinvoinnista käytävässä keskustelussa. Taide ja kulttuuri tunnustetaan osaksi ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja asia kiinnostaa selvästi myös päättävällä tasolla. Osallistavan taiteen kentällä on paljon liikehdintää ja lukuisia innokkaita toimijoita. Hyvinvoinnin välitystoimiston lisäksi tapahtumatorilla esittäytyivät muun muassa Taiteen edistämiskeskus, Turun ammattikorkeakoulu, Kirjan talo, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Turun alueen kulttuuriluotsit.

Miten voit Pohjola? -konferenssi oli osa sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamaa kolmevuotista Hyvinvoivien ihmisten innovatiivinen ja avoin Pohjola 2020 – Mahdollisuuksien tasa-arvoa hyvinvoinnista, kulttuurista, koulutuksesta ja työstä -yhteishanketta. Hankkeessa edistetään tasa-arvoa ja hyvinvointia kehittämällä uusia ratkaisuja ja toimintamalleja nykyisessä tilanteessa, jossa talous- ja työelämän ongelmat, väestön ikääntyminen, maailmanpolitiikan kriisit ja pakolaistilanne asettavat Pohjolaan uusia haasteita.

Viestinnän harjoittelija Veera Schrey