Tatu ja Sote -koulutuksen aloitus ja ensimmäinen avoin seminaari Lpr:ssa 25.9.2015

Tästä on puhuttu jo pitkään ja on tehty paljon työtä sekä suunnittelu- että toteutustasolla, jotta seminaarista tulisi onnistunut ja asiantunteva. Saimme täällä Lappeenrannassa kokoon hyvän ja asiantuntevan opiskelijaryhmän. Olimme odottaneet hieman enemmän hakijoita terveysalalta ja kulttuurituotannosta eli seuraavalle koulutuskierrokselle pitää vielä miettiä tarkemmin täsmämarkkinointia. Uskon kuitenkin, että tällä porukalla saadaan aikaan hyviä projekteja.

Tunnelma oli odottava ja tietynlainen lataus päivään oli aistittavissa sekä puhujien että yleisön puolelta. Juha Iso-Aho Humakista avasi seminaarin ja kertoi taustoja Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeelle. Seminaarin mukaansatempaavat puhujat Kinaporin monipuolisen palvelukeskuksen johtaja Sari Hedman ja vuorovaikutuskouluttaja Anna-Mari Laulumaa veivät hyvin persoonallisilla ja käytännönläheisillä esiintymistavoillaan kuulijat oikeiden asioiden äärelle. Taiteen jalkauttaminen hoiva- ja huolenpitoalalle nähtiin merkityksellisenä. Tuotiin myös esille se, kuinka tärkeää oli tehdä taidetta ihmisille ja siinä auttoi rutiinien rikkominen esimerkiksi hoivatyössä. Oli mielenkiintoista ja jopa vähän yllättävää, kuinka hyvin taiteen edustaja osasi luovia itsensä hoiva-alan ytimeen olemalla avoimesti ja rehellisen vaatimattomasti oma itsensä. Tämä kävi ilmi Sari Hedmanin elävästä ja mukaansatempaavasta kertomuksestaan siitä, millä tavalla hänet otettiin uudessa työpaikassa vastaan ja kuinka asiat alkoivat edetä.

Erilaisten elämysten tuottaminen eri-ikäisille ja erilaisten tunteiden läpikäyminen taiteen avulla nähtiin voimaannuttavana ja terveyttä tuottavana. Tämä on selkeä linkki jo paljon tutkitun taiteen ja sen hyvinvointivaikutuksien yhteen liittämiseksi luonnollisella tavalla. Taide nähtiin myös kommunikoinnin apuvälineenä sekä tärkeänä näkökulmana esteettiselle kohtaamiselle, jossa ihminen on läsnä: se mahdollistaa tasaveroisen kohtaamisen. Jäinkin miettimään sitä omasta näkökulmastani, kuinka monissa potilas- / asiakastilanteissa olisi voitu päästä nopeammin ratkaisuun taiteellisen elämyksen tuottamisen avulla. Tässä kohtaa mietin eritoten niin sanottuja haasteellisia tilanteita esimerkiksi muistisairaiden hoitotyössä. Puheenvuoroissa pohdittiin myös sitä, mikä olisi hyvä tapa viedä taidetta terveydenhuoltoon. Hoivayksikön johtajalla nähtiin olevan suuri vaikutus taiteen merkityksestä muodostetulle asenteelle. Tärkeänä nähtiin myös tapa, jolla taidetta markkinoidaan ja se, kuinka omaa taiteenalan osaamista so-velletaan erilaisille kohderyhmille. Taiteilijan on tärkeää tutustua myös kohderyhmän ”maaperään”, jotta vastaanottava osapuoli saa taidetta haluamallaan tavalla. Toinen toistensa kunnioittaminen ja arvostaminen koettiin tärkeäksi. On oltava armollinen, arvostava ja rohkea, kun mennään toisten reviirille. Taiteilijan on hyvä käydä läpi omia tuntemuksiaan ja ennakkoluulojaan ja valmistautua myös yllättävien ja tunteita herättävien tapahtumien kohtaamiseen, kuten kipu, yksinäisyys ja suru.

Erityisasiantuntija Johanna Vuolasto tarkasteli laaja-alaisesti ja tutkittuun tietoon perustuen taiteen hyvinvointikäytön nykytilaa Suomessa. Hän toi esille, kuinka taide parantaa hyvinvointia ja parantaa ihmisten koherenssin tunnetta. Lisäksi tutkimusten mukaan taiteella on fysiologisia terveysvaikutuksia. Hän pohti myös esityksessään sitä, kuinka taide pääsisi luontevasti mukaan Sote-alalle. Hän toi myös esille monia yhteistyöhankkeita, joita taiteen, sosiaali- ja terveysalan parissa oli tehty lähivuosina. Aluekoordinaattorimme Minna Taipale kokosi luontevasti yhteen päivän pääsanoman.

Terveysalan lehtorin näkökulmasta uskon, että Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeessa järjestettävän koulutuksen tehtävä on tärkeä ja ennen kaikkea se, että näiden valittujen opiskelijoiden rooli on terveysalan ja taiteen keskiössä. Olen vakuuttunut, että he tulevat onnistumaan projekteissaan ja niiden toteuttamisessa sekä tuottamaan kohderyhmilleen iloa ja hyvinvointia taiteen välityksellä.

Birgitta Lehto
Terveysalan lehtori, Saimaan ammattikorkeakoulu