Uusi tuotteita ja palveluita lähes 30

Samaan aikaan kun Heikin päivänä vanhan kansan tietojen mukaan karhut käänsivät kylkeään ja Ähtäri sai uudet mainosvaltit, vietettiin Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeen loppuseminaaria.  Sibelius-Akatemiataloon Helsingissä kokoontui innokas joukko tuottajia, taiteilijoita sekä ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

Kulttuurituottaja Iita Mykkänen
“Tällä hetkellä häärään enimmäkseen meidän ImproKampuksen parissa sekä kehitän kollegoideni kanssa Todellinen Minä -palvelua”, kertoo Humakista kulttuurituottajaksi valmistunut Iita Mykkänen hvvt-päätösseminaarissa. Kuva: Maarit Honkonen-Seppälä.

Paikalla oli myös jyväskyläläinen kulttuurituottaja (AMK) Iita Mykkänen. ”Olen ollut kolmivuotisessa hankkeessa alusta alkaen. Koko hanke ja nyt päätösseminaari on ollut minulle merkittävä kokemus. Osallistuin yhdessä jyväskyläläisen Osuuskunta Kujeen toisen työntekijän Marianna Räsäsen kanssa hankkeen valmennukseen kaksi vuotta sitten. Taiteen tuotanto sosiaali- ja terveysalla koulutuksessa loimme idean tuotteeksi nimeltä Todellinen Minä”, kertoo Mykkänen ja korostaa, että loppuseminaarissa parasta oli kuulla ja kerrata, mitä hankkeen aikana on tapahtunut ja miten paljon sen aikana kerätty tieto voi auttaa tulevaisuudessa, jos vain ymmärrämme ottaa tuon tiedon käyttöömme.

Avointa tiedon ja kokemuksen jakoa

HVVT-hankkeen Jyväskylän alueen työntekijä ja Humakin lehtori Sanna Pekkinen yhtyy Mykkäsen kommentteihin ja lisää, että perjantaina paikalla oli erittäin innostunut osallistujajoukko. ”Yleisö kommentoi ja kyseli hankeväeltä käytännöistä, toteutuksista ja valmennuksista. Tietoa jaettiin avoimesti ja tuli tunne, että siitä oltiin aidosti kiinnostuneita. Perjantai siis kokosi kuulijoiksi sellaisia, jotka haluavat itsekin tehdä tai jo tekevät soveltavaa taidetta eri yhteisöissä”, tiivisti päätösseminaarin annin Pekkinen ja korostaa, että koko hankkeen aikana yhteistyö eri hankeosapuolten ja osallistujien välillä on ollut hyvin antoisaa ja avartavaa.

Draaman menetelmillä itsensä löytämistä

Iita Mykkänen

Tuottaja ja yrittäjämäisesti osuuskunnassa työskentelevällä Iita Mykkäsellä (33) on monta rautaa tulessa. ”Tämä Todellinen Minä -palvelu on suunnattu henkilöille, joilla on vaikeuksia saada sisäinen todellisuutensa näkyväksi ulospäin. Olemme esimerkiksi työskennelleet muistisairaiden kanssa. Käytämme työmenetelmänä soveltavaa taidetta ja vielä tarkemmin draaman metodeja työssämme.  Jatkamme uuden välitystoimiston jatkokehittelyssä Todellinen Minä -konseptia kehittämistä yhä pidemmälle Mariannan ja kolmannen jäsenen Anne Peltolan kanssa, käymme demoamassa ja koetamme löytää uusia mentoreita”, innovoi Mykkänen jatkoa.

Improvisaatioharjoituksilla kohdaten ja kuunnellen

Tulevaisuuden suunnitelmissa Mykkäsellä ja osuuskunta Kujeella Todellisen Minän lisäksi oman improvisaatioteatterin opetusohjelman eli ImproKampuksen pyörittäminen. ”Opetamme kurssimuotoisesti ja systemaattisesti edeten alkeista alkaen kaikille improvisaatiosta kiinnostuneille. Siis myös sellaisille, joita ei välttämättä edes kiinnosta esiintyä teatterilavalla, vaan jotka esimerkiksi joutuvat esiintymään työnsä puolesta. On paljon myös henkilöitä, jotka haluavat oppia lisää miten kohdataan ja kuunnellaan aidosti toinen toisiamme”, kertoo Mykkänen ajan trendistä.

Sanna Pekkinen ja Outi Linnossuo
Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeen Jyväskylän alueen aluekoordinaattori ja Humakin lehtori Sanna Pekkinen (vas) kiittää hankeyhteistyöstä kaikkia osapuolia sekä osallistujia.  Kuvassa Outi Linnossuon (Turun AMK) kanssa. ”Hankkeen aikana tehtiinkin useita käytännönläheisiä oppaita, videoita ja julkaisuja, joista varmasti on hyötyä niin aloittelijoille kuin jo alalla toimivillekin” tiivistää tyytyväinen Pekkinen.Kuva: Turun sarjakuvaseura.

Oppina keskeneräisyyden estetiikka

Elämä on jatkuvaa oppimista ja uuden kokeilua. ”Opin Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeen valmennuksen jo varsin alkutaipaleella aivan mahtavan fraasin: “keskeneräisyyden estetiikka”. Tuo kolahti minun perfektionismiin taipuvaiseen sieluuni. Olenkin oppinut siitä lähdin hölläämään hieman etenkin työelämässä ja sietämään paljon paremmin keskeneräisiä ja epämääräisiä asioita”, pohtii Mykkänen ja kannustaa kaikkia kokeilemaan uutta ja samalla kiittää hankkeen työntekijöitä ja kollegoitaan tiedosta, luovuudesta ja kannustuksesta.

Välitystoiminta jatkuu

HVVT-hankkeen aikana on syntynyt 27 uutta tuotetta ja palvelua. ”Välitystoiminta jatkuu liiketoiminnan kehittäjän ja muutosjohtaja Arto Kunnolan organisoimana. Toivonkin, että kaikki jatkosta kiinnostuneet ovat yhteydessä Kunnolaan esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen arto@kunnola.com”, kertoo Humakin lehtori Pekkinen ja mainostaa myös korkeakoulunsa avoimen opintoja. ”Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa on mahdollista opiskella Soveltavan taiteen palvelumuotoilua syksystä 2018 alkaen. Opinnot ovat kymmenen opintopisteen laajuisia eli vastaavat noin 270 tunnin työpanosta. Nämä opinnot ohjaavat alkuun soveltavan taidetuotteen kehittämisestä kiinnostuneita ja toisaalta antavat kehittämispuhtia jo alalla työskenteleville”, tiivistää Pekkinen.

Hanke Hyvinvoinnin välityksestä

Jyväskylän yliopisto, Taiteen edistämiskeskus, Jyväskylän kaupunki sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu ovat olleet viimeiset kolme vuotta tekemässä ESR-rahoitteista hanketta Jyvässeudulla. Muualla Suomessa hankkeessa kumppaneina ovat Saimaan ja Turun ammattikorkeakoulut sekä Turun kaupunki. Hankkeen tavoitteena on yhdistää sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja taitelijat sekä tuottajat. Osuuskunta Kujeen ”Todellinen Minä” -tuote on oiva esimerkki hankkeen tavoitteiden toteutumisesta. Hyvinvoinnin Välitystoimisto – lisää tietoa hyvinvoinnin-valitystoimisto.humak.fi

Teksti ja kuvat Iita Mykkäsestä: Maarit Honkonen-Seppälä. Kirjoittaja on Humakin lehtori Jyväskylästä, joka osana opettajan työtään on Hyvinvoinnin välitystoimistossa tiedottajana.