Hyvinvoinnin välitystoimisto

Hyvinvoinnin välitystoimisto on valtakunnallinen ESR-rahoitteinen osaamis- ja innovaatioverkosto, jonka tavoitteena on kehittää osallistavan taiteen tuotantoa ja markkinoita kokoamalla taiteilijat, tuottajat sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset yhteen. Hyvinvoinnin välitystoimiston pitkän ajan tavoitteena on juurruttaa osallistavat taidepalvelut sosiaali- ja terveyssektorin rakenteisiin pysyvästi. Hankkeen kärkenä on tuottajaosaamisen hyödyntäminen taiteen viemisessä monenlaisten ihmisten arkeen. Hankkeesta vastaa Humanistinen ammattikorkeakoulu ja partnereita ovat Turun amk, Saimaan amk ja Jyväskylän yliopisto. Mukana ovat myös Taiteen edistämiskeskus ja Turun sekä Jyväskylän kaupungit.

Hyvinvoinnin välitystoimiston palveluja ovat täydennyskoulutuksen (Tatu ja Sote – taiteen tuotanto hyvinvointityössä) sekä neuvontapalvelun lisäksi tutkimus ja tiedottaminen.

Löydät Hyvinvoinnin välitystoimiston verkossa osoitteessa hyvinvoinnin-valitystoimisto.humak.fi